Het vormende leiderschaps ego: wat herken jij?

Het vormende leiderschaps ego: wat herken jij?

Ben je je bewust van de invloed van jouw vorming als persoon op hoe jij leiding geeft? Lees mijn vorige blog voor meer over het Leadership Ego: de vorming van jouw ego en de invloed die dit heeft op jouw interactie als leider met de omgeving. Simon Walker onderscheidt 4 Leadership Ego’s, aansluitend bij het werk van de psychologen Bartholomew en Horowitz uit 1991. De variabelen zijn: vertrouwen in de ander (hoog of laag) en vertrouwen in jezelf (hoog of laag).

Hoe schat jij dat voor jezelf in? Hoog of laag vertrouwen in de ander? Hoog of laag vertrouwen in jezelf? Steeds is vormend in je ontwikkeling: hoe heeft X (ouder, andere bepalende personen) voor je gezorgd? Ik geef nu een indruk van het vormende leiderschaps ego. Het vormende leiderschaps ego heeft een hoog vertrouwen in de ander en een hoog vertrouwen in zichzelf. De X is hier ervaren als positief: je kreeg bevestiging, aanmoediging en er was ruimte voor wie jij bent. Je hebt daardoor een gezonde eigenwaarde ontwikkeld en voelt je geliefd.

Welke invloed heeft dit op hoe je leiding geeft en op je interactie met anderen? Door het vertrouwen in jezelf en in de ander is het vormende ego optimistisch. Waar anderen een bedreiging zien, zie jij kansen en mogelijkheden. Vanuit je visie en zelfverzekerdheid kun je anderen meenemen. Door de goede ervaringen in je ontwikkeling en je vertrouwen is het voor jou normaal dat dingen lukken. Vormers hebben de neiging mensen te willen redden. Ze vinden het lastiger om bij de ander te blijven in pijn of in falen. Je geeft de ander een goed advies en denkt: ‘Ga er gewoon voor, dan lukt het’.

Onder de leiders zijn de vormende leiders het minst afhankelijk van anderen om hen heen. Dit geeft hen vrijheid in hun keuzes. Vormers doen dingen op hun eigen manier en geloven dat anderen hen gewoon moeten volgen. Vaak werken ze voor een groter goed. Maar ze kunnen hun volgers ook een weg op leiden die tot niets leidt dan hun eigen persoonlijke visie.

Aandachtspunten voor het vormende leiderschaps ego: paternalisme en irreële verwachtingen van anderen.

Fascinerend is dat Walker onderscheidt tussen front stage (op het toneel: wat je laat zien naar buiten toe) en back stage (achter de schermen, wat je niet laat zien). Naar buiten toe komt de leider zelfverzekerd over. Binnen de kring van de vormende leider is het veilig voor anderen. Echter, als je tegen de cultuur van de vormende leider in gaat, dan ‘gaat je kop eraf’. De maffiacultuur van ‘Cosa Nostra’ is een klassiek voorbeeld van een back stage vormende cultuur. Binnen de familie ben je veilig. Maar voor wie de familie in gevaar brengt is geen straf te zwaar.

Herken je vormende leiders in je omgeving? Wat is hun invloed op de omgeving, positief en negatief? Herken je bij jezelf iets van de vormende leider?

Walker werkt met visual landscaping: een manier waarbij je jezelf kunt zien als een landschap. In zijn boek The Undefended Leader vind je vier visuele landschappen van de vier leiderschaps ego’s. In de coaching gebruik ik oefeningen met behulp van visual landscaping. Dit blijkt enorm te helpen om meer zicht te krijgen op wie je bent en bewustwording te laten groeien over jouw interactie met je omgeving.

Geprikkeld? Tijdens de training The Undefended Leader ontdek je meer over jouw leiderschaps ego. De volgende training is van 9-10 maart. Mail of bel voor meer info (06-21111202). Welkom!