Hoe werkt co-actief coachen?

Hoe werkt co-actief coachen?

Mijn werkwijze is co-actief coachen: we werken samen, waarbij de relatie tussen jou en mij centraal staat. In de coachrelatie die we aangaan vertrouw ik op jouw kracht. Die zit in je en die help ik tevoorschijn komen met vragen, interactie en uitdagingen die ik je voorhoud.

Coaching vanuit de kracht van de relatie levert een spannend en mooi proces op. De belemmeringen waar je op stuit in je eigen ontwikkeling ervaren we namelijk ook in de coachrelatie. Dit geeft je inzicht en maakt nieuwe perspectieven mogelijk. We vatten de koe bij de horens. Ik merk dat het spreken van waarheid met bewogenheid een keerpunt kan zijn – daar vindt fundamentele verandering plaats.

Co-actief coachen is een internationaal erkende werkwijze met vier pijlers:
·         de coachee is van nature creatief en vindingrijk
·         co-actief coachen richt zich op het hele leven
·         de coachee stelt de agenda op
·         de relatie tussen coach en coachee staat centraal

Er komt beweging in je zelfbeeld, je overtuigingen, vermogens, gedrag en… in je omgeving! De antwoorden op je vragen en de durf om daarmee aan de slag te gaan, komen dus niet van mij als coach, maar uit jouw kwetsbaarheid en kracht. Dat is het unieke van deze aanpak: ‘hoe het verder moet’ zit niet in de kracht van de coach, maar in jou en jij ontdekt het in de relatie die we aangaan.

In de coaching maak ik gebruik van de benadering van Human Ecology van Simon Walker, waarin de ruimtes en grenzen, relaties en ontmoetingen tussen mensen als een ecologie worden gezien. Je kunt jezelf zien als een landschap met eigen kenmerken. In de coaching krijg je zicht op de interactie tussen jouw landschap en de andere landschappen om je heen.

‘Soms best confronterend, maar iedere keer een winst. Geloof in mijn kunnen en visie voor mijn werk was precies wat ik nodig had. Goed aangevoeld.’
Astrid van der Drift, zelfstandige als ervaringsdeskundige omgaan met een handicap
Back to Top