Innovatie

Innovatie

´Een speelruimte voor innovatie binnen mijn organisatie, als dat zou kunnen…´
´Er zijn vernieuwingen nodig: veranderingen die verder gaan dan aanpassingen van het bestaande.´
´Het kan anders, maar hoe komen we daar vanuit de bestaande praktijk?´

Herken je hier iets van?

Mogelijk is het dan tijd voor het creëren van speelruimte voor innovatie binnen je organisatie.
Ik vertel je iets meer over innovatie en mijn ervaring en wat ik je organisatie kan bieden.

Hoe komt vernieuwing tot stand?

De Nederlandse wetenschapper Bart Nooteboom stelt dat radicale vernieuwing alleen gebeurt wanneer men zich kan onttrekken aan de macht van het bestaande, de inherente neiging tot conformisme die ik elke organisatie bestaat.

→    Vernieuwing komt alleen tot stand door ons niet te richten op uitkomsten, maar het inrichten van stimulerende processen.

‘Verandering van het bestaande vergt vaak een lange omweg van experimenten buiten de bestaande orde’, zegt Nooteboom. Nieuwe ideeën ontstaan buiten, of aan de rand van de organisatie – niet in het uitgebalanceerde midden.

→    Er moeten ‘vrijhavens’ zijn voor vernieuwingen, waarin een uitdagende omgeving wordt geboden, die mensen voor niet direct oplosbare vragen stelt.

Ruimte maken voor innovatie binnen je organisatie is naar mijn overtuiging geen luxe. Onze veranderende tijd nodigt uit tot innovatie en vraagt om innovatie. De stimulerende processen en de vrijhaven komen samen in mijn concept van de ‘speelruimte voor innovatie’.

Voorbeelden

Zelf deed ik ervaring op met innovatie in combinatie met ‘kerk’: 14 jaar binnen een zich ontwikkelende bestaande kerk en de afgelopen jaren in het experimenteren met een buurtkerk samen met buurtgenoten. Ik heb daarin zelf gemerkt dat het scheppen van een klimaat waarin het toegestaan is te experimenteren en te falen cruciaal is voor vernieuwing, midden in de vaak weerbarstige realiteit.

Coaching en leiding geven bij het ontstaan van kleine christelijke gemeenschappen in aandachtswijken en oude volkswijken met Urban Expression liet mij zien dat de marge, de rand, inderdaad een verrassende vindplaats is voor innovatie.

Buurtuitvaart
‘Begrafenissen kunnen toch goedkoper?’ ‘Kunnen we de kracht van de buurt gebruiken rondom dood en leven, afscheid en uitvaart?’ Vanuit deze vragen ben ik met buurtgenoten als vrijwilliger betrokken in een werkgroep buurtuitvaart. Gastheren of gastvrouwen en dragers uit de buurt en een plek van ontmoeting in de buurt voor het afscheid, met name voor mensen met weinig netwerk en weinig of geen financiële middelen. Innovatief?

Met het kaartenspel Tafelgesprekken ontwikkelde ik in samenwerking met anderen een methodiek die uitgaat van luisteren in plaats van zenden en loslaten in plaats van de regie houden. Mensen vanuit heel diverse achtergronden komen zo rond de tafel te zitten.

Ook bij innovatie ontdekte ik deze werkelijkheid:

formule

‘Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering.’
(Brené Brown)

Wat kan ik bieden?

Speelruimte voor innovatie

Meer weten over coaching vanuit de kracht van de relatie? Ga naar de pagina Coaching.
Meer weten over mijn activiteiten? Ga naar de pagina Activiteiten.

Back to Top