Activiteiten

Activiteiten

Wat doe ik en wat is mijn ervaring?

Buurtkerk Soesterkwartier Samen met andere buurtgenoten. Bloei van de wijk. Plezier. In mijn vrije tijd naast het werk. Buurtnetwerk. Experimenten sociaal isolement.

www.soesterkwartier.org

Durven experimenteren Coördinator & coach gemeentestichting Unie van Baptistengemeenten. Innovatie en samenwerking. Mentorgroep met pioniers. Mensen gaan doen waar zij in geloven. Pionieren vormgeven vanuit jouw eigenheid. Staflid Missionaire Gemeente Ontwikkeling. Reisgids Samen leven in Gods wereld.

www.baptisten.nl

Avontuur van geloof Coördinator & coach Urban Expression. Creatieve gemeentestichting in aandachtswijken en oude volkswijken. Coachen van startende teams en verbinden van pioniers. Trouw, relaties, creativiteit. Onverwachte aan de marge. Survivalgids pionieren.

www.urbanexpression.nl

Docent Christelijke Hogeschool Ede, module gemeentestichting in specialisatie ‘missionaire presentie’. Docent Seminarium Unie van Baptistengemeenten, Hogeschool Windesheim, module gemeentestichting. Docent Evangelisch Theologische Faculteit, module gemeenteopbouw.

www.che.nl
www.baptisten.nl / www.windesheim.nl
www.etf.edu

V.O.F. Vindingrijk Label voor creatieve concepten. Verbinding en verdieping. Compagnon Wim Bos. Tafelgesprekken: kaartenspel dat uitnodigt tot gesprek. Mensen met verschillende achtergronden aan tafel. Verrassende interactie. Geloof en een Hoop Liefde Spel: verhalen delen uit het gewone leven.

www.webwinkelvindingrijk.nl

Meer weten over coaching vanuit de kracht van de relatie? Ga naar de pagina Coaching.
Meer weten over de training The Undefended Leader? Ga naar de pagina Leiderschap.

Back to Top