Activiteiten

Activiteiten

Wat doe ik en wat is mijn ervaring?

Buurtkerk Soesterkwartier Samen met andere buurtgenoten. Bloei van de wijk. Plezier. In mijn vrije tijd naast het werk. Buurtnetwerk. Experimenten sociaal isolement.

www.soesterkwartier.org

Instituut voor Undefended Leadership Bijdragen aan vrijheid en bewegelijkheid van leiders. Bloei van mensen en organisaties. In veranderende samenleving. Persoonlijke leiderschapsontwikkeling en leertracks The Undefended Leader. Geregistreerd in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, NOBCO en NOBTRA. Samenwerking met Liesbeth van Tongeren.

www.undefendedleader.nl

Durven experimenteren Coördinator & coach gemeentestichting Unie van Baptisten- en ABC gemeenten. Innovatie en samenwerking. Mentorgroep met pioniers. Mensen gaan doen waar zij in geloven. Pionieren vormgeven vanuit jouw eigenheid. Staflid RegioteamNL. Reisgids Samen leven in Gods wereld.

www.unie-abc.nl

Avontuur van geloof Coördinator & coach Urban Expression. Creatieve missie in aandachtswijken en oude volkswijken. Coachen van startende teams en verbinden van pioniers. Trouw, relaties, creativiteit. Onverwachte aan de marge. Survivalgids pionieren.

www.urbanexpression.nl

Docent Seminarium Unie van Baptisten- en ABC gemeenten, module Pionierend Leiderschap. Evangelisch Theologische Faculteit, module Gemeenteopbouw. Tutor Missional Leadership, Learning Network International Baptist Theological Study Centre.

www.unie-abc.nl
www.etf.edu
www.ibts.eu

V.O.F. Vindingrijk Label voor creatieve concepten. Verbinding en verdieping. Compagnon Wim Bos. Tafelgesprekken: kaartenspel dat uitnodigt tot gesprek. Mensen met verschillende achtergronden aan tafel. Verrassende interactie.

www.webwinkelvindingrijk.nl

Meer weten over coaching vanuit de kracht van de relatie? Ga naar de pagina Coaching.
Meer weten over Leidinggeven vanuit wie je bent – The Undefended Leader? Ga naar de pagina Leiderschap.

Back to Top