Ben jij als leider deel van de groep?

Over Oeds Blok effect

Hoe voelt dat voor jou? Ben jij als leider deel van de groep? Naar aanleiding van de blog over ‘zwakke kracht’, vertelde iemand uit het HBO onderwijs dat hij iets van zichzelf had gedeeld met studenten. De reactie was: ‘Is dit wel handig voor je gezag?’ Zijn reactie naar de groep: ‘Die vraag kunnen jullie het beste zelf beantwoorden.’ Een prachtig voorbeeld van zwakke kracht: vertrouwen in jezelf en in de ander. Als ondernemer op de werkvloer, als manager in je team, als docent in het onderwijs, of als predikant in een kerk: ben jij deel van de groep? Of houd je afstand, omdat je ‘er boven moet staan’?

Wat ook meespeelt: leiders zijn vaak gedreven door idealisme. Niemand loopt zo hard als de directeur of de predikant. Waar anderen de kloof tussen ideaal en werkelijkheid parkeren, kunnen leiders daar niet mee leven. Ze willen verandering! Dit is nog een reden waardoor leiders geïsoleerd raken van de groep. In een recent onderzoek naar burn-out bij predikanten komt naar voren dat relatedness (verbinding) één van de psychologische basisbehoeften is om burn-out te voorkomen. Ook als leider heb je een diepe behoefte om ‘erbij te horen’.

Kan dat: erbij horen, jezelf laten zien en tegelijk je verantwoordelijkheid en rol nemen? Wat zou die ‘verbinding’, die zo’n levensader is voor mensen, kunnen opleveren? Wat zou jij als professional persoonlijk en in je organisatie winnen met deze formule: kracht + kwetsbaarheid = vrijheid? Geprikkeld? Behoefte aan coaching of training? Maak eens kennis. Stuur een bericht via info@oedsblok.nl of bel 06-21111202.