The Undefended Leader

The Undefended Leader

‘De training gaf bevestiging dat angst een slechte raadgever is en handvatten om angstsituaties om te zetten in kansen.’
Michel Hoekstra, managing director Ligatus

Leertracks The Undefended Leader

In 2017 heb ik met Liesbeth van Tongeren het Instituut voor Undefended Leadership opgericht.

Wij bieden leiders een gastvrije ruimte voor het vergroten van hun vrijheid en bewegelijkheid.
Wij zijn opleider voor leiders in diverse sectoren van de samenleving.
Wij putten uit bronnen voor zingeving vanuit christelijke inspiratie.
Wij richten ons op transformatie van leiders,
met het oog op bloei van mens, organisatie en samenleving.

Wij geloven dat het soort leiderschap in de komende twintig jaar bepalend zal zijn voor de toestand van de wereld in deze eeuw. De uitdaging waar wij als wereld voor staan, vraagt om undefended leiders. Dit is wat ons motiveert: met hart en ziel bijdragen aan vrije leiders in de samenleving.

Op de website vind je meer informatie over de Persoonlijke leertracks (Pro) en Groepsleertracks (Pro). Ook workshops of leertracks op maat in uw organisatie zijn mogelijk.

Wil je een indruk op doen van Undefended Leadership? Download dan het gratis ebook ‘Wat is Undefended Leadership?’

Dit levert het op:

‘Je niet verdedigen als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.’
(Simon Walker)

Simon P. Walker, grondlegger van de Human Ecology Theory, beschrijft in zijn trilogie The Undefended Leader een manier van leiding geven die ingaat op jouw eigen landschap. Hoe jouw eigen landschap van jongs af aan is gevormd en hoe dat is verweven met je leiderschap: het zogenaamde leiderschapsego. Het Human Ecology model voor leiderschap kent drie invalshoeken. 1. Welke positie je inneemt: de voorgrond of de achtergrond? 2. Of je gebruik maakt van sterke of zachte kracht. 3. Waar je naar streeft: consolideren of uitbreiden? Samen vormen ze het uitgangspunt voor jouw persoonlijke leiderschapshandtekening: jouw interactie met je omgeving in verschillende situaties.

Wat zijn de ingrediënten van de training?

•    introductie Human Ecology en verhaallijn van angst
•    egovorming in leiderschap en jouw persoonlijke landschap
•    drie bewegingen van leiderschap en drie dimensies van de leiderschapshandtekening
•    bewegelijkheid van jou als leider in verschillende situaties (kalm, conflict, competitie, crisis)
•    spiegeleffect: elke actie heeft een tegenovergestelde reactie
•    je persoonlijke ‘voetafdruk’ op de organisatie of het team dat jij leidt
•    interactie met de groep en jouw concrete ontwikkelpunten

Wat levert het je op?

•    bewustwording van hoe jij leiding geeft vanuit wie je bent en de invloed die dit heeft op degenen die jij leidt
•    meer vrijheid om jezelf te zijn en moedig te zijn, waardoor je talenten verder tot bloei komen in je leiderschap
•    bewegelijkheid als leider om in te spelen op veranderende situaties
•    leren om de betekenis en bijdrage van je organisatie in de samenleving te laten groeien

De leertracks en workshops zijn geschikt voor directeuren, HR-managers, jeugdwerkers, kerkelijk werkers, ondernemers, predikanten, staf- en lijnmanagers en voor teams.

Bestel onze boeken: ‘Leidinggeven vanuit wie je bent – Het geheim ontdekken van Undefended Leadership’ en ‘Leidinggeven met niets te verliezen – Trainen in het uitoefenen van macht’.

Hoe lijkt het je?

Neem contact met mij op voor meer informatie over de opzet en de kosten en voor leertracks en workshops op maat binnen uw organisatie.

De leertracks worden verzorgd door gecertificeerde begeleiders Undefended Leadership: Oeds Blok, theoloog, gediplomeerd coach en pionier, Liesbeth van Tongeren, HR-professional, opleidingskundige en coach en Ingrid Witteveen, interim intern begeleider en didactisch coach.

Back to Top